pijl

Spitten

Spitten is een probaat middel tegen een te dikke teeltlaag. Daarnaast wordt het toegepast als grasland moet worden omgezet in bollenland. De derde toepassingsmogelijkheid is bij het oplossen van natte plekken in een perceel. De verbeterde structuur zorgt namelijk voor een betere waterdoorlaat. Bij het spitten neemt een rupskraan een deel van de goede teeltlaag weg en brengt dat aan op een depot. Vervolgens wordt de probleemlaag weggegraven tot wit zand tevoorschijn komt. Het witte zand wordt opgegraven om ruimte te maken voor de probleemlaag, die vaak uit vette klei of turf bestaat en geen water door laat. De probleemlaag wordt afgedekt met een zandlaag van ca. 60 cm.
Indien weinig wit zand aanwezig is, kan zeezand een oplossing bieden. Zodra de zandlaag is gedroogd wordt deze met een kilverbord en laser volledig geëgaliseerd. Tot slot wordt de goede teeltlaag er op gestort. Goede drainage is uiteraard van belang. In samenwerking met een gespecialiseerd drainage-bedrijf dragen we hier zorg voor. Kijk voor verdere en actuele informatie bij het onderwerp Spitklussen.

Spitten