pijl

Zand onder ploegen

Zand onder ploegen is ook een optie om het land te verbeteren. Hiervoor moet eerst een zandlaag worden uitgereden. Die wordt goed verdeeld en daarna geëgaliseerd zodat de zandlaag overal even dik is. Vervolgens wordt de zandlaag over het hele perceel met een diepploeg 40 tot 50 cm onder het maaiveld gebracht.