pijl

Stelcon platen

Firma Konijn is leverancier van stelcon-platen. Een efficiënte oplossing voor de vloer van uw schuur of hal en ook een ideale erfverharding. Stelconplaten zijn bovendien prima bruikbaar als verhard pad of bufferplaats in het land. Het lijkt eenvoudig, maar het leggen van stelconplaten vraagt om enige know-how. Bij Firma Konijn is die volop aanwezig. We zijn zelfs in staat langs de platen een afwateringsgoot te leggen.
                                                            Firma Konijn - Loonbedrijf      

Firma Konijn - Loonbedrijf


Firma Konijn - Loonbedrijf