pijl

Mengen

Als de teeltlaag de bron is van uw grondprobleem is mengen een interessante optie. De bestaande teeltlaag wordt gemengd met zeezand. Dit gebeurt door een hoeveelheid zand uit te rijden, te egaliseren en om te spitten. De teeltlaag krijgt hierdoor de gewenste structuur, hetgeen met de juiste bemesting de productiviteit bevordert.