pijl

Valgen

De valg is een machine waarmee een perceel land na de oogst vlak en schoon wordt opgeleverd. De grond wordt tot een diepte van 20 tot 30 cm. omgezet, zodat restanten van het gewas naar onderen worden gewerkt.